loading

Sách, tuyển tập

An anthology / by John Reed

Tác giả : by John Reed

Nhà xuất bản : Progress

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : M.

Mô tả vật lý : 299 tr. : 14 tờ minh họa ; 20 cm

Số phân loại : 947.0841

Chủ đề : 1. Mexico -- Lịch sử -- 1910-1946. 2. Xô Viết -- Lịch sử -- 1917-1921.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 4864
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 629/88
(K09.34_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top