loading

tài liệu điện tử

Extraits des registres de délibérations de la ville de Saigon (Indochine Francaise) : 1867-1916 / colligé et commenté par André Baudrit

Nhà xuất bản : J. Testelin

Mô tả vật lý : 382 Trang

Chủ đề : 1. Thành phố Hồ Chí Minh -- Lịch sử -- 1867-1916.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Trích những buổi thảo luận và nghị quyết về : 1. Xây dựng dinh tòa án Thành phố, tr.12 ; 2. Xây chợ mới Bến thành, tr.17 ; 3. Lập phòng Thương Mại, tr.42 ; 4. Phòng cháy chữa cháy, tr.56 ; 5. Bưu điện: liên lạc hàng hải và điện tín, tr.60 ; 6. Cấp nước ngọt cho thành phố ; 7. Chiếu sáng, tr.150 ; 8. Điện lực, tr.171 ; 9. Giáo dục: xây dựng các trường học, tr.324 ; 10. Xây dựng Nhà thờ Lớn, tr.282 ; 11. Xây dựng dinh Đốc lý Sài gòn, tr.283 ; 12. Xây dựng Nhà hát Lớn TP, tr.342

Top