loading

Sách, tuyển tập

Anatomie humaine : descriptive et topographique / H. Rouvière

Tác giả : H. Rouvière

Nhà xuất bản : Masson

Nơi xuất bản : Paris

Mô tả vật lý : tr. ; 24 cm

Số phân loại : 611

Chủ đề : 1. Giải phẫu học người.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 12 MLV 3391
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 468/87
(K09.35_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 9 LV 469/87
(K09.35_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top