loading

tài liệu điện tử

Corporate governance structures and financial performance : a comparative study of publicly listed companies in Singapore and Vietnam

Nhà xuất bản : University of Waikato

Năm xuất bản : 2015

Mô tả vật lý : 302 Trang

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Quản lý. 2. Doanh nghiệp -- Singapore -- Quản lý. 3. Doanh nghiệp -- Singapore -- Tài chính. 4. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Quản lý. 5. Doanh nghiệp -- Việt Nam -- Tài chính. 6. Luận án.

Top