loading

tài liệu điện tử

Tập san Thông tin và Thư viện phía Nam : lưu hành nội bộ. Số 36 / Bùi Xuân Đức chủ biên

Tác giả : Bùi Xuân Đức chủ biên

Nhà xuất bản : Thư viện Khoa học Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 1 file điện tử [82 tr.]

Chủ đề : 1. Thư viện công cộng -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Xuất bản phẩm định kỳ. 2. Tập san.

Top