loading

tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với trường đại học và viện nghiên cứu : một nghiên cứu tại Việt Nam

Nhà xuất bản : Trường Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2011

Mô tả vật lý : 243 Trang

Chủ đề : 1. Nguồn nhân lực -- Đào tạo. 2. Quản lý tri thức -- Việt Nam. 3. Luận án.

Top