loading

tài liệu điện tử

Phân vùng tướng địa chấn bồn trũng Phú Khánh thềm lục địa Việt Nam

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2015

Mô tả vật lý : 46 Trang

Chủ đề : 1. Địa chấn -- Việt Nam -- Phú Khánh. 2. Luận án.

Top