loading

tài liệu điện tử

越南高水平女子柔道运动员力量素质训练的应用效果研究 = Research on the application effects of strength quality training of Vietnam's high - level women judo athletes

Nhà xuất bản : 上海体育学院

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 144 Trang

Chủ đề : 1. Judo. 2. Luận án -- Trung Quốc. 3. Sức mạnh cơ bắp. 4. Vận động viên. 5. Luận án.

Top