loading

tài liệu điện tử

中越武术运动员个性心理特征及其与成就动机的关系 = Cross-cultural study in psychological personality : the characteristics and the relationship between achievement motivation and psychological personality of Vietnamese and Chinese martial arts athletes

Nhà xuất bản : 上海体育学院

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 82 Trang

Chủ đề : 1. Cá tính và đặc điểm. 2. Vận động viên -- Tâm lý học. 3. Luận án.

Top