loading

tài liệu điện tử

Từ tác phẩm văn học đến tác phẩm điện ảnh : khảo sát việc chuyển thể tác phẩm truyện văn học thành phim truyện điện ảnh trong lịch sử văn học và điện ảnh Việt Nam

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 226 Trang

Chủ đề : 1. Điện ảnh và văn học -- Việt Nam. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Chuyển thể thành phim. 3. Văn học Việt Nam -- Chuyển thể thành phim. 4. Luận án.

Top