loading

tài liệu điện tử

Người phụ nữ trong văn hóa hồi giáo qua kinh Qur'an và văn học Ả Rập

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Mô tả vật lý : 314 Trang

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nữ quyền -- Khía cạnh tôn giáo. 3. Phụ nữ -- Các nước hồi giáo -- Điều kiện xã hội. 4. Phụ nữ và tôn giáo.

Top