loading

tài liệu điện tử

Bản sắc dân tộc trong các tác phẩm khí nhạc Việt Nam (trường hợp piano)

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2014

Mô tả vật lý : 233 Trang

Chủ đề : 1. Âm nhạc -- Việt Nam. 2. Bản sắc dân tộc Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Piano. 5. Luận án.

Top