loading

tài liệu điện tử

Đánh giá tính khả thi và kết quả của phẫu thuật khâu treo trong điều trị trĩ vòng

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 179 Trang

Chủ đề : 1. Hậu môn -- Phẫu thuật. 2. Trực tràng -- Phẫu thuật.

Top