loading

tài liệu điện tử

"Đánh giá tác dụng của năm động tác dưỡng sinh trên bệnh nhân hen suyễn bằng các chỉ số hô hấp"

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 116 Trang

Chủ đề : 1. Hen phế quản -- Thể dục chữa bệnh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tập thở -- Tác dụng trị bệnh. 4. Trường Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh -- Luận án.

Top