loading

tài liệu điện tử

Analyse experimentale-simulation directe et des grandes echelles d'un panache thermique tridimensionel en rotation

Nhà xuất bản : Université de Poitiers

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 178 Trang

Chủ đề : 1. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa -- Luận án. 2. Khí động lực học -- Luận án. 3. Tác dụng xoay -- Luận án. 4. Luận án.

Top