loading

tài liệu điện tử

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. T. 1, Trồng trọt bảo vệ thực vật

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 448 Trang

Chủ đề : 1. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường.

Top