loading

tài liệu điện tử

Cỏ dại ruộng lúa nước tại Việt Nam = Lowland rice weeds in Vietnam

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 174 Trang

Chủ đề : 1. Cỏ dại -- Việt Nam -- Kiểm soát. 2. Lúa nước -- Việt Nam.

Top