loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu chọn giống và phát triển mạng lưới nhân giống lúa thành phố Cần Thơ 2004 - 2006

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 149 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Cần Thơ -- Giống lúa.

Top