loading

tài liệu điện tử

Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dẫn chuẩn phân tử : Báo cáo khoa học tổng kết kết quả khoa học công nghệ đề tài

Năm xuất bản : 2013

Mô tả vật lý : 214 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Chất lượng.

Top