loading

tài liệu điện tử

Công nghiệp hóa từ nông nghiệp - Lý luận, thực tiễn và triển vọng áp dụng ở Việt Nam

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2001

Mô tả vật lý : 368 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Khía cạnh môi trường.

Top