loading

tài liệu điện tử

Tuyển tập tiêu chuẩn thóc gạo của Việt Nam, một số nước và tổ chức quốc tế proceedings of rice standards

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 479 Trang

Chủ đề : 1. Gạo -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế. 2. Gạo -- Việt Nam -- Phân tích. 3. Lúa -- Việt Nam -- Chất lượng.

Top