loading

tài liệu điện tử

Hội nghị quốc gia về chọn tạo giống lúa : Tổ chức tại Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long ngày 15/7/2004

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 326 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Cửu Long -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh.

Top