loading

tài liệu điện tử

Công cụ, máy thu hoạch và sau thu hoạch lúa, ngô, đậu đỗ : Sổ tay giới thiệu

Năm xuất bản : 2002

Mô tả vật lý : 209 Trang

Chủ đề : 1. Đậu -- Việt Nam -- Trồng. 2. Lúa -- Việt Nam -- Kỹ thuật trồng. 3. Ngô -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Top