loading

tài liệu điện tử

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới. T. 4, Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch

Nhà xuất bản : Chính trị quốc gia

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 310 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Chuyển giao công nghệ. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam.

Top