loading

tài liệu điện tử

Phương pháp kiểm định ruộng giống cây trồng & phương pháp kiểm tra tính đúng giống, độ thuần giống trên ô thí nghiệm đồng ruộng

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 27 Trang

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Việt Nam -- Giống.

Top