loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu hiện trạng đánh giá nhu cầu xử lý sau thu hoạch ở Đồng bằng sông Cửu Long : Báo cáo tổng hợp của 12 tỉnh

Năm xuất bản : 2014

Mô tả vật lý : 123 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Cửu Long. 2. Lúa -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Cửu Long -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh -- Thu hoạch. 3. Tạp chí.

Top