loading

tài liệu điện tử

Đa dạng hóa thu nhập và vấn đề nghèo ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ... Nhìn từ nông hộ và địa phương : Tóm lược chính sách

Nhà xuất bản : Trung tâm tin học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 80 Trang

Chủ đề : 1. Nông dân -- Điều kiện kinh tế -- Việt Nam -- Miền núi Trung Du Bắc Bộ.

Top