loading

tài liệu điện tử

Ngành hàng lúa gạo Việt Nam : Báo cáo tổng quan

Nhà xuất bản : Trung tâm tin học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Năm xuất bản : 2004

Mô tả vật lý : 56 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Khía cạnh kinh tế.

Top