loading

tài liệu điện tử

Sản xuất hạt giống lúa lai và nhân dòng bất dục : Thành tựu nghiên cứu khoa học về sản xuất lúa lai của Trung Quốc

Nhà xuất bản : Trung tâm thông tin - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm

Năm xuất bản : 1992

Mô tả vật lý : 100 Trang

Chủ đề : 1. Lúa lai -- Trung Quốc.

Top