loading

tài liệu điện tử

Phòng trừ rầy nâu truyền bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa : Sổ tay hướng dẫn

Nhà xuất bản : Trung tâm Khuyến nông quốc gia

Năm xuất bản : 2006

Mô tả vật lý : 24 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Việt Nam -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh.

Top