loading

tài liệu điện tử

Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp. Số 2 - 3/2005, Chuyên đề : Công nghệ sinh học

Nhà xuất bản : Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 272 Trang

Chủ đề : 1. Công nghệ sinh học -- Việt Nam -- Nghiên cứu. 2. Công nghệ sinh học nông nghiệp -- Việt Nam.

Top