loading

tài liệu điện tử

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành nông nghiệp Việt Nam

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2010

Mô tả vật lý : 550 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Việt Nam -- Tiêu chuẩn. 2. Phân bón -- Tiêu chuẩn. 3. Thú y. 4. Thuốc trừ sâu -- Việt Nam -- Luật và pháp chế.

Top