loading

tài liệu điện tử

Xuất khẩu lúa gạo Việt Nam từ 1989 - 2011

Nhà xuất bản : Đại học Cần Thơ

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 430 Trang

Chủ đề : 1. Lúa gạo -- Việt Nam. 2. Xuất khẩu -- Việt Nam.

Top