loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu khả năng cạnh tranh của một số ngành sản xuất nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi (ngô, đậu tương) ở Việt Nam

Nhà xuất bản : Quỹ nghiên cứu IAE - MISPA

Năm xuất bản : 2005

Mô tả vật lý : 184 Trang

Chủ đề : 1. Ngũ cốc dùng làm thức ăn. 2. Thức ăn gia súc -- Việt Nam -- Chế biến. 3. Thực phẩm -- Chế biến. 4. Báo cáo khoa học.

Top