loading

tài liệu điện tử

Xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha và hộ nông dân thu nhập 50 triệu đồng/năm tại Đồng bằng sông Hồng

Năm xuất bản : 2003

Mô tả vật lý : 246 Trang

Chủ đề : 1. Nông dân -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Hồng -- Điều kiện kinh tế. 2. Thu nhập -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Hồng.

Top