loading

tài liệu điện tử

Hiện trạng, định hướng và giải pháp phát triển nông thôn ở miền Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long : Hội thảo

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 2000

Mô tả vật lý : 278 Trang

Chủ đề : 1. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Cửu Long. 2. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Miền Đông Nam bộ.

Top