loading

tài liệu điện tử

Ứng dụng kỹ thuật 3 giảm 3 tăng trong thâm canh lúa : Diễn đàn khuyến nông @ công nghệ lần thứ 18 - 2008

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 360 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam. 2. Ngũ cốc -- Công nghệ sinh học.

Top