loading

tài liệu điện tử

Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm và Quản lý chuỗi giá trị: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Nông nghiệp CAAB năm 2012 - Phát triển nông nghiệp bền vững

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 23/11/2012

Mô tả vật lý : 220 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Việt Nam.

Top