loading

tài liệu điện tử

Khoa học chăn nuôi, thú y, thủy sản: Kỷ yếu Hội nghị khoa học nông nghiệp CAAB năm 2012 - Phát triển nông nghiệp bền vững

Nhà xuất bản : Nông nghiệp

Năm xuất bản : 23/11/2012

Mô tả vật lý : 384 Trang

Chủ đề : 1. Nông nghiệp -- Khía cạnh kinh tế -- Việt Nam.

Top