loading

tài liệu điện tử

Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón tại Việt Nam = National workshop on improving the efficiency of management and use of fertilizers in Vietnam

Nhà xuất bản : Cần Thơ

Năm xuất bản : 05/3/2013

Mô tả vật lý : 640 Trang

Chủ đề : 1. Phân bón -- Khía cạnh kinh tế. 2. Phân bón -- Việt Nam.

Top