loading

Sách, tuyển tập

American historical documents / Ed. with introductions by Harold C. Syrett

Tác giả : Ed. with introductions by Harold C. Syrett

Nhà xuất bản : Barnes & Noble

Năm xuất bản : 1873

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xi, 429 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 973

Chủ đề : 1. Hoa Kỳ -- Lịch sử -- Nguồn tư liệu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 594/86
(K09.36_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top