loading

Sách, tuyển tập

L'Agonie du troisième Reich / G. Rozanov ; trad. du russe par V. Joukov

Tác giả : G. Rozanov ; trad. du russe par V. Joukov

Nhà xuất bản : Progrès

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : M.

Mô tả vật lý : 306 tr., 3 tờ đính (bản đồ) : minh họa ; 17 cm

Số phân loại : 945.091

Chủ đề : 1. Hitler, Adolf, 1889-1945.. 2. Chiến tranh thế giới, 1939-1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 603/87
(K10.15_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 604/87
(K10.15_G)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top