loading

Sách, tuyển tập

Affairs of destiny / Georges Simenon ; transl. from the french by Stuart Gilbert

Tác giả : Georges Simenon ; transl. from the french by Stuart Gilbert

Nhà xuất bản : Harcourt, Brace

Năm xuất bản : s.a.

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 265 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 843.914

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Pháp -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Pháp -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 LN 266/90
(K10.14_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top