loading

tài liệu điện tử

Hội nghị khoa học và công nghệ nông nghiệp năm 2008 khu vực phía Nam

Nhà xuất bản : Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 508 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Miền Nam -- Nghiên cứu. 2. Chăn nuôi -- Việt Nam -- Miền Nam -- Nghiên cứu. 3. Lúa -- Trồng trọt.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu khoa học công nghệ nông nghiệp năm 2008 khu vực phía Nam trên các lĩnh vực như: cây ăn quả, phát triển các giống lúa, chăn nuôi.

Top