loading

tài liệu điện tử

Tập huấn: Công nghệ mới trong sản xuất cây ăn quả nhiệt đới, sau thu hoạch, chế biến và tiếp thị

Mô tả vật lý : 16 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Malaysia. 2. Trái cây -- Malaysia -- Giống. 3. Tài liệu tập huấn.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu công nghệ mới trong sản xuất cây ăn quả nhiệt đới tại Malaysia: các chủng loại giống cây ăn quả; côn trùng gây hại ăn quả và biện pháp quản lý; yêu cầu về đất trồng; công nghệ sau thu hoạch; quản lý chuỗi cung ứng cây ăn quả.

Top