loading

tài liệu điện tử

Tập huấn quản lý vườn ươm và nhân giống vô tính cây ăn quả

Nhà xuất bản : Viện Cây ăn Quả Miền Nam

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 223 trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Việt Nam -- Miền Nam. 2. Cây trồng -- Việt Nam -- Giống.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Giới thiệu những quy trình sản xuất cây giống tốt một số cây ăn quả ở miền nam, các kỹ thuật thực hành cụ thể ; cùng giới thiệu hệ thống sản xuất và quản lý kỹ thuật chất lượng cây giống, giúp cho các chủ vườn ươm nắm được các yêu cầu, sản xuất ra nhiều cây giống tốt đạt tiêu chuẩn chất lượng, phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng kỳ vọng của người làm vườn.

Top