loading

tài liệu điện tử

Hội thảo Xuất khẩu rau quả tươi vào Châu Âu thành công : SOFRI - Tiền Giang, ngày 11/11/2010

Nhà xuất bản : Viện Cây ăn Quả Miền Nam

Năm xuất bản : 2010

Mô tả vật lý : 97 tr.

Chủ đề : 1. Rau -- Việt Nam -- Tiền Giang.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tình hình sản xuất rau quả tại Việt Nam, xây dựng kế hoạch marketing, thông tin và phân tích thị trường Châu Âu trọng tâm là thị trường Hà Lan.

Top