loading

tài liệu điện tử

Passion of Thai Fruits

Nhà xuất bản : Ministry of Agriculture and Cooperatives

Năm xuất bản : 2008

Mô tả vật lý : 171 Trang

Chủ đề : 1. Cây ăn quả -- Thái Lan. 2. Trái cây -- Thái Lan.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu về các loại trái cây nhiệt đới tại Thái Lan như Đu Đủ, Chuối, Dứa. Hiện nay các loại trái cây này xuất hiện rộng khắp trên thị trường thế giới.

Top