loading

tài liệu điện tử

Giống cây kháng côn trùng

Nhà xuất bản : Nông Nghiệp

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 128 Trang

Chủ đề : 1. Lúa -- Bệnh và phòng trừ sâu bệnh.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Tài liệu giới thiệu sử dụng giống lúa kháng côn trùng BPH, giảm thiểu thuốc trừ sâu trong việc quản lý phòng trừ sâu hại lúa.

Top