loading

tài liệu điện tử

Nghiên cứu lựa chọn gốc ghép và tổ hợp ghép thích hợp với điều kiện mặn cho cây bưởi (Citrus grandis osbeck) ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông Nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2012

Mô tả vật lý : 210 trang

Chủ đề : 1. Bưởi -- Đồng bằng sông Cửu Long -- Bệnh và loài gây hại. 2. Luận án -- Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Chọn gốc ghép và tổ hợp ghép thích hợp với điều kiện mặn cho cây bưởi Da Xanh và bưởi Năm Roi ở đồng bằng sông Cửu Long.

Top